Rear Plate untuk dipasang di kaca belakang, biar gak kelihatan lebar kali kacanya